KUNNGJØRING ORDINÆRT ÅRSMØTE 2015

Idrettshuset Skoppum

Torsdag 26. mars 2015 KL 19:00

DAGSORDEN

1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

2. Valg av dirigent og sekretær

3. Valg av 2 personer som sammen med sekretær underskriver protokollen

4. Årsberetning 2014

5. Regnskap 2014

6. Innkomne forslag

7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift for 2014

8. Vedta budsjett for 2015

9. Valg

10. Årsmøte avslutning

Saker som ønskes behandlet av styret sendes til are.barstad@me.com senest 22.3.15

Reklame