Ordinært Årsmøte

SKOPPUM FOTBALL

KUNNGJØRING

ORDINÆRT ÅRSMØTE 2016

Idrettshuset Skoppum

Fredag 24.februar 2017 KL 19:30

DAGSORDEN

  1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

 

  1. Valg av dirigent og sekretær

 

  1. Valg av 2 personer som sammen med sekretær underskriver protokollen

 

  1. Årsberetning 2016

 

  1. Regnskap 2016

 

  1. Innkomne forslag – frist 14 februar

 

  1. Fastsette treningsavgift for 2017

 

  1. Vedta budsjett for 2017

 

  1. Valg

 

  1. Årsmøte avslutning – pizza og sosialt samvær

 

Saker som ønskes behandlet av styret sendes til i-kjoe@online.no innen 14 feb.