Ordinært Årsmøte

SKOPPUM FOTBALL

KUNNGJØRING

ORDINÆRT ÅRSMØTE 2016

Idrettshuset Skoppum

Fredag 24.februar 2017 KL 19:30

DAGSORDEN

  1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

 

  1. Valg av dirigent og sekretær

 

  1. Valg av 2 personer som sammen med sekretær underskriver protokollen

 

  1. Årsberetning 2016

 

  1. Regnskap 2016

 

  1. Innkomne forslag – frist 14 februar

 

  1. Fastsette treningsavgift for 2017

 

  1. Vedta budsjett for 2017

 

  1. Valg

 

  1. Årsmøte avslutning – pizza og sosialt samvær

 

Saker som ønskes behandlet av styret sendes til i-kjoe@online.no innen 14 feb.

Reklame

Årsmøte Hovedstyre 

Ordinært årsmøte i Skoppum IL (Hovedstyret) vil bli avholdt tirsdag 15. mars klokken 19:00 på idrettshuset. Dagsorden:

1. Konstituering

2. Behandle lagets årsmelding

3. Årsregnskap

4. Innkomne forslag

5. Budsjett 2014

6. Valg

7. Avslutning

 

Innkomne forslag sendes til morten.casuals@gmail.com innen 14 dager før årsmøte.

ORDINÆRT ÅRSMØTE 2015

SKOPPUM FOTBALLKUNNGJØRING 

ORDINÆRT ÅRSMØTE 2015

Idrettshuset Skoppum

Fredag 11. mars 2016 KL 19:00

DAGSORDEN

Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Valg av dirigent og sekretær

Valg av 2 personer som sammen med sekretær underskriver protokollen

Årsberetning 2015

Regnskap 2015

Innkomne forslag

Fastsette medlemskontingent og treningsavgift for 2016

Vedta budsjett for 2016

Valg

Årsmøte avslutning

Saker som ønskes behandlet av styret sendes til are.barstad@me.com senest 7.3.16

KUNNGJØRING ORDINÆRT ÅRSMØTE 2015

Idrettshuset Skoppum

Torsdag 26. mars 2015 KL 19:00

DAGSORDEN

1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

2. Valg av dirigent og sekretær

3. Valg av 2 personer som sammen med sekretær underskriver protokollen

4. Årsberetning 2014

5. Regnskap 2014

6. Innkomne forslag

7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift for 2014

8. Vedta budsjett for 2015

9. Valg

10. Årsmøte avslutning

Saker som ønskes behandlet av styret sendes til are.barstad@me.com senest 22.3.15