Styret

Dette er styre for fotballsesongen 2016!

Leder: Ingvar Kjørum
Økonomiansvarlig: Andrè B Brataas
Anleggsansvarlig: Thomas Hanssen
Markedsansvarlig: Martin Nordal
Informasjonsansvarlig: Liz Øster
Utstyrsansvarlig: Therese Hansen
Styremedlem: Lars Pettersen
Vara: Frode Brandt